De WOZ waarde van je bedrijfspand

Een belangrijk onderdeel in het zakelijk vastgoedbezit is de zogenaamde WOZ-waarde. Deze waarde, die elk jaar wordt vastgesteld door de gemeente waarin het pand gevestigd is, heeft invloed op diverse belastingen en heffingen. Als ondernemer is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over de WOZ-waarde van je bedrijfspand om eventuele bezwaren effectief te kunnen onderbouwen.

Factoren die de WOZ-waarde beïnvloeden

De WOZ-waarde van een bedrijfspand wordt bepaald op basis van een aantal factoren. De prijs die men zou betalen voor het pand als het leeg en direct beschikbaar zou zijn, is hierbij een belangrijke maatstaf. Men kijkt daarbij naar vergelijkbare bedrijfspanden die rond de peildatum (1 januari van het voorgaande jaar) zijn verkocht.

Aanpassingen aan je pand kunnen de WOZ-waarde ook beïnvloeden. Verbeteringen zoals een uitbouw of renovatie kunnen de waarde verhogen, terwijl veroudering of achterstallig onderhoud de waarde juist kunnen verlagen. Het is dus belangrijk om attent te zijn op veranderingen in je pand en de impact daarvan op de WOZ-waarde.

De gevolgen van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde van je bedrijfspand is niet alleen een indicatie van de marktwaarde, het beïnvloedt ook de hoogte van verschillende belastingen en heffingen. Dit omvat onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait, de waterschapslasten en de waardering voor de vennootschapsbelasting bij beleggingspanden.

Omdat belastingen en heffingen gebaseerd zijn op de WOZ-waarde, kan een onjuiste waardering leiden tot hogere kosten. Daarom is het belangrijk om de vastgestelde WOZ-waarde elk jaar te controleren en eventueel bezwaar aan te tekenen als je vermoedt dat de waarde te hoog is vastgesteld.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde die de gemeente voor je bedrijfspand heeft vastgesteld, kun je hier bezwaar tegen maken. Dit moet binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking gebeuren. In het bezwaarschrift moet je onderbouwen waarom je denkt dat de waarde onjuist is, bij voorkeur met bewijselementen zoals informatie over vergelijkbare panden.

Jouw WOZ-waarde onder controle

Bij de WOZ-waarde van een bedrijfspand komt dus nogal wat kijken. Het is belangrijk om hier als ondernemer alert op te zijn om ervoor te zorgen dat je niet meer belasting betaalt dan nodig. Er liggen kansen in het tijdig signaleren van veranderingen, het onderzoeken van mogelijkheden en uiteindelijk het beetpakken van de pen om – indien nodig – een bezwaarschrift op te stellen. Voor meer informatie en hulp kun je terecht op www.wozkwadraat.nl.